අලුත්ම Airdrop එකක් Free 5 MEX

මේක ඇවිල්ල airdrop එකක් මුලින්ම යට තියෙන link එකට ගිහිල්ල ඔයගේ Eth Address එක දීලා Register වෙන්න ඊට පස්සේ telegram App එකට ගිහින් MEX site එකේ තියෙන verification code එක දෙන්න. දැන් 5 MEX free හම්බිලා තියෙන්නේ දැන් කරන්න තියෙන්නේ සයිට් එක ඇතුලේ තියෙන ref. Link එක ෆේස්බුකියේ වගේ සෝශල් මීඩියා වල ශෙයාර් කරන්න.

 

නොමිලේ Mex ලබාගන්න

Leave a Reply