දඩුවම ක්‍රියාත්මක කිරීමට දින 7කට පෙර ඔබව සිරමැදිරියේ ඇති විශේෂිත සිර කුටියකට ගෙන යනු ලබනවා.

මෙම දින හත තුල දිනෙන් දින ඔබව සිරකුටි වලින් මාරුකරනු ලබන අතර අවසාන දිනයේ එනම් හත් වන දිනයේ ඔබට යෑමට සිදු වන්නේ පොරකය තුලටයි.

මෙම දින හත තුල ඔබට කැමති ආහාරයක් රස විදීමට, ලේ ඥතින් හමුවීමට, ආගමික කටයුතු වල නිරත වීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා.

සය වන දිනයේ පෝරකයේ ඇති ලිවරය ඇදීමට සිටින අලුගෝසුවාව බන්ධනාගාර වෙත රැගෙන එනවා.

පසුදා උදෑසන එනම් සත් වන දිනයේ හරියටම පෙරවරු 8.05ට ඔබේ දඩුවම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

මෙදින සිරගෙදර සියලුම දොරටු සම්පුර්ණයෙන්ම විවෘත කරනු ලබනවා.

ඔබව එල්ලුම් ගස වෙත රැගෙන යාමට පෙර ඔබට Canvas කබාය අන්දවනු ලබනවා එවගේම බදපටි වලින් අත්, දෙපා සිරකරනු ලබනවා. හිස කළු රෙදි කඩකින් වසනු ලබනවා.

අවසානයේ අලුගෝසුවා විසින් ඔබේ බෙල්ලට තොන්ඩුව දමා ලිවරය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා.

නීතියට අනුව වරදකරු මරණයට පත් වන තුරු ඔහුව එහි එල්ලා තැබිය යුතුය. එමනිසා ඔබගේ ප්‍රාණය නිරුද්ද වන තුරු ඔබව පෝරකයේ එල්ලා තබනු ලබනවා.

ඔබගේ ප්‍රාණය නිරුද්ද වූ පසු ඔබගේ කකුලේ ඇති බල නහරය කපා ශරීරය මරණ පරීක්ෂණයට ගෙන යනු ලබනවා.

අවසානයේ ඔබගේ ඥතින් ඔබගේ දේහය බාර ගැනීමට සුදානම් නම් ඔවුන්ට ඔබගේ මළකුණ ලබා දෙනු ලබනවා.

ඔවුන් ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කළහොත් රජයේ වියදමෙන් ඔබේ අවසන් කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා.

ඥතින් ඔබව බාර ගත්තත් ඔබේ දේහය කරපිටින් ගෙනයෑමට අවසර ලැබෙන්නේ නැ. ඒවගේම ඔබේ දේහය පුච්චන්නට අවසර ලැබෙන්නේ නැ. දේහය වලදමා පස් කදු සැදීමටද අවසර හිමි වන්නේ නැ. දේහය වැළලු පසු පස සමතලා කල යුතුයි.

ඔබට මෙම අත්දැකීමට මුහුණ දීමට සිදු වුවහොත් ඔබගේ ප්‍රාණය ඔබේ සිරුරෙන් නිරුද්ද වූ මොහොතේ සිට ඔබ හැඩු කදුලින් ඔබට වන දේ කොහේහෝ සිට බලා සිටිනු ඇත. මෙවැනි භයානක ඉරණමක ඉරණම් කරුවෙකු නොවීමට වග බලා ගන්න.

– සටහන තැබුවේ

©️Sameera Madushan

%d bloggers like this: