නැවතත් ෆයිවර් උණ සෑදුණී.😩

අලුතෙන් පටන් ගත්තු වැඩත් එක්ක මට හිතුනා තව මුකුත් වැඩකට අත් නොගහ ඉන්න. ඒ උනාට මේ ලගදි දැකපු ලස්සන screenshot එකක් නිසා ආයේ fiverr පටන් ගන්න ආසාවක් ඇති උනා. ඉතින් ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන් ඒ ලිපි ටිකකුත් ලියන්න බලා පොරොත්තුවෙන් තමා මම මේ ලිපිය දැම්මේ. Stay with us!!👊

Leave a Reply