මල්සරා ස්ට්‍රැටජිය

ප්‍රියන්ත සහෝදරයා විසින් සොයාගත් මල්සරා ස්ට්‍රැටජිය පාවිච්චි කරන විදිය අද මම කියලා දෙනවා!.

තාම IQ Option වල රෙජ්ස්ටර් වෙලා නැත්තං http://bit.ly/iqopti4 මෙතනින් රෙජිස්ටර් වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් deposit කරද්දි රූබල් වලින් දාන්න.(එතකොට අඩුම ඩිපොසිට් එක ඩොලර් පහයි)

මුලින්ම පොඩි settings වගයක් හදන්න තියෙනවා.මේවා කියලා තියෙන විදියටම හදන්න.මොකද නැත්තං ස්ට්‍රැටජිය වරදින්න පුලුවන්.

1). 1m candlestick දාගන්න.

ඒත් එක්කම Auto-scaling tick එකත් අයින් කරගන්න.

2).EMA 100 දාගන්න.

3). FRACTAL එක Period එක 3 දාගන්න

4). Parabolic Sar default settings දාගන්න

5). CCI period එක 16 ට දාගන්න

Call එකක් දාන ආකාරය

Fractal වල ඊතලය සහ parabolic sar ඩොට් එක candle වල යටින් තියෙන්න ඕන.parabolic sar ඩොට් එක fractal එකේ දකුණුපැත්තෙන් හැදෙනකොට CCI එක උඩ අතට හැරිලා තියෙන්න ඕන.

PUT එකක් දාන විදිය.

ඉස්සෙල්ල කිව්ව ඒවායේ අනිත් පැත්ත වෙද්දි තමා put එක්කට යන්නේ.

ඒ කියන්නේ fractal එකයි parabolic sar එකයි උඩින් තියෙන්න ඕන.ඒ දෙකම කලින් කිව්ව වගේ එක ලගින් තියෙද්දි CCI එක පහලට යනවනං PUT එකක් දාන්න.

තව දෙයක් කියන්න ඕන.ඒ තමා මේ trade දාද්දි 3 min expiry time එක්කට දාන්න.මොකද 1 min එක ටිකක් කලින් වැඩියි.

මේ ටික තමා මේ ස්ට්‍රැටජිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ.එහෙනං මම ගියා 👋👋👋.

Leave a Reply