විද්‍යුත් ධාරාව

විද්‍යුත් ධාරාව කියලා හදුන්වන්නේ ආරෝපණ ගලා යන සීග්‍රතාවයි. t කාලයකදී Q ආරොපණයක් ගලා ගියේ නං ,

I = Q/t

මගින් එය තුල ගලා ගිය ධාරාව මැනිය හැක.බොහෝවිට මෙහෙම ගලාගෙන යන ආරෝපණ ඉලෙක්ට්‍රෝන වේ.

ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වම්පස සිට දකුණු පැත්තට ගමන් කරනවනං සම්මතයක් විදියට ධාරාව ගලන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසටයි.එනම් දකුණුපස සිට වම් පැත්තටයි.

අපි හිතමු ඉලෙක්ට්‍රෝන N ගණනක් ගැලුවා කියලා.එතකොට අපි ඉස්සෙල්ල ගත්ත සමීකරණයට අනුව,

Q =Ne වේ. ( e – ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය)

එතකොට,

I= Q / t

I = Ne/t වේ.

උදාහරණයකට අපි හිතමු මිනිත්තු පහක් තුල ඇම්පියර් 6.4 ක් ගමන්කරොත් ,

I=Ne/t අනුව,

6.4 Cs-1 =N × 1.6 × 10(-19)/5×60

මෙහි 1.6 × 10(-19) යනු එක් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණයයි.

අවසානයේ 12 × 10 (21) ක විශාල උත්තරයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට ලැබේ.

ධාරාව මැනීමට ඇමීටරය සහ කුඩා ධාරවන් මැනීමට මිලි ඇමීටරය භාවිතා කරයි.

Extra -:

හුග දෙනෙක් දැකලා ඇති battry වල එහෙම 2000 mAh වගේ දෙයක් සදහන් කරලා තියෙනවා.මේ කියන්නේ ඇම්පියර් පැයයි.එනම් 2000mAh = 2Ah , ඇම්පියර් එක ගානේ පැය දෙකකුත් සහ ඇම්පියර් දෙක ගානෙ පැයකුත් මෙහෙම බැටරියක් පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්.ඒ වගේම පාවිච්චි කරන ඇම්පියර් ප්‍රමාණය මත එහි පැය ගණන අඩු හෝ වැඩි වේ.

මේ ලිපිය කියවලා එන ප්‍රශ්න comment කරන්න සහ ලිපිය හොදනං ඒකත් comment කරන්න.ඒක මයාලගෙන් මට ලැබෙන ලොකු ශක්තියක්🙂

Leave a Reply