Glue gun එකක්

Glue gun එකක්

මම ලගදී ගත්තා glue gun එකක් ඒක ගැන අද පොඩි review එකක් කරන්න හිතුණා. ඔය උඩින් තියෙන්නේ මම ග‍ත්තා කිව්ව Glue gun එක. මේක 5$ කට වඩා අඩුයි සහ ඒකත් එක්ක gift එකක් විදියට පොඩි adapter එකකුත් හම්බුනා.ඒ වගේම banggood එකේ points වලින් සෙට් වෙන discount එකෙන් සැලකිය...
Adnetwork වලින් බැට කාපු අයට මෙන්න විසදුම part I

Adnetwork වලින් බැට කාපු අයට මෙන්න විසදුම part I

අද කියන්න යන්නේ adsense වලින් එහෙම දුක් විදපු අයට ඊට වඩා හුගක් ලේසියෙන් අතට $$$ ටිකක් උපය ගන්න විදිය ගැනයි😎. මුලින්ම මේක Affiliate marketing site එකක් සහ මේක හුගක් reputable site එකක්. ඒ වගේම මේ සයිට් එකේ හුගක් method තියෙනවා $ හොයන්න. ඉතින් මොකක්ද ඔය සයිට්...