එක vps එක්කින් හුගක් වැඩ ගන්න පුලුවන් නං ඉතින් කොච්චර දෙයක්ද ඒ උනාට සමහර software වල restrictions නිසා එහෙම බෑ. ඒකට විසදුමක් තමා අද කතාකරන්නේ!. අවශ්‍ය දේවල්-: 1.) VPS එකක් මම නං පාවිච්චි කරන්නේ Profitserver කියන russian company එකේ vps මොකද ඒවගේ bot run කරන්න email marketing එහෙම මුකුත් restrictions නෑ සරලවම කියනවනං සල්ලි ගෙවලා […]

Read more

මේකට පාවිච්චි කරන vps එකට ඔයාලා මුලින් ubuntu 16.04 දාගන්න ඔනී ඊට පස්සේ install xmrigto කරගන්න ඕනි මම මේකට පාවිච්චි කරන vps එක ගත්තේ profitserver වලින් http://make.lk/recommends/profitserver/ Code-: wget https://dl.getdropbox.com/s/anxcgef0ff0b9ly/install.sh sudo chmod +x install.sh sudo ./install.sh ඊට පස්සේ config file එක edit කරගන්න ඕනි Code-: cd xmrig/build sudo nano config.json Config file එකට මේ ටික […]

Read more