අද ලෝකයේ දකින බොහෝ Programming Language අතර Arduino කියන්නේ පොඩි ළමයාගේ සිට වැඩිහිටියා දක්වා භාවිතා වෙන්නා වූ භාශාවකි. මෙය තාක්ෂණයේ දියුණුවට බොහෝ සෙයින් ඉවහල් වී ඇත. අද සිට මම කතාකරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ මෙන්න මේ Arduino platform එක ගැනයි.ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු Arduino වල භාවිතයන් කිහිපයක්👇. උඩ පිංතූරේ තියෙන්නේ 3D printer එකක්.මේකෙන් අපිට ත්‍රිමාන ආකෘති නිර්මාණය කරගන්න […]

Read more