මම ලගදී ගත්තා glue gun එකක් ඒක ගැන අද පොඩි review එකක් කරන්න හිතුණා.

ඔය උඩින් තියෙන්නේ මම ග‍ත්තා කිව්ව Glue gun එක. මේක 5$ කට වඩා අඩුයි සහ ඒකත් එක්ක gift එකක් විදියට පොඩි adapter එකකුත් හම්බුනා.ඒ වගේම banggood එකේ points වලින් සෙට් වෙන discount එකෙන් සැලකිය යුතු ලෙස අඩු මුදලකට මට ගන්න පුලුවන් උනා.දැනට අරන් මාස 3 ක් හෝ 4 ක් විතර වෙනවා හැබැයි ගත්ත වැඩ කන්දරාවත් එක්ක කියන්නත් සතුටුයි තාමත් කිසිම ලෙඩක් නැතුව ගත්ත දවස වගේම වැඩ☺️!. මට වියදම් උන මුදලට වඩා හුගක් වැඩ දැනටමත් ගන්න පුලුවන් වෙලා තියෙනවා මේ gluegun එකෙන් 👍👍👍 ගන්න ඕන අයට මම යටින් link එක දාලා තියෙනවා සහ කැමති නං මිලදී ගන්න පුලුවන්☺️.

http://make.lk/recommends/ggun/

http://make.lk/recommends/ggun/

%d bloggers like this: