මේ ඇවිල්ලා popcorn time 😉 ඒ කිව්වේ සයිට් එකේ නම මේකේ ඕන අලුත් ෆිල්ම් එකක් හා ඕන ටීවී සීරීස් එකක් තියෙනවා (මම මේ ටිකේ පිස්සුවෙන් වගේ බලන ටීවී සීරීස් එක පවා😂)

ඔන්න එහෙනම් සයිට් එකේ ලින්කුවත් යටින් අමුනන්නංකෝ

https://popcorntime.sh

මේකට ගිහින් එකත් එක්ක එන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න (ඕන device එක්කට තියේ) ඊට පස්සේ ඉතින් ඇප් එක ඕපන් කරලා torrent එක භාගන්න පුලුවනි 📥.

%d bloggers like this: