මම ඊයේ make.lk එක Google Cloud server එකට මාරු කරන්න යද්දි පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ තමා phone එකෙන් SSH command වලින් file edit කරද්දි උඩට පහලට යන්න arrow keys නෑ. ඒ හින්ද මට machine එක on කරලා මේ කර කර හිටපු වැඩේ ආයේ මුල ඉදන් ඒකෙන් කරන්න වෙනවා. ඒත් ඒකත් හුගක් කරදරයි මොකද ඒ වෙද්දිත් මම වැඩෙන් 99.9% ක්ම කරලා තිබුනේ.😢ඉතින් මම වැඩේ පොඩ්ඩකට නවත්තලා මේකට විසදුමක් Google සහෝගෙන්ම ඇහුවා ඉතින් එතනින් මට හොද Solution එකක් හම්බුනා!!.

මේකෙ නම නං Clevis මොකක්ද එකක් ඒ උනාට පට්ටටම වැඩ. යට තියෙන ලින්ක් එකෙන් free version එක පාවිච්චි කරන්න පුලුවනි.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.theophrast.theophrastkeyboards.claviskeyboardfree

මම හිතනවා ඔයාලට මේ ලිපිය වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් comment එකක් දාන්න වැඩේ හරි ගියොත් එහෙම ඒකත් comment කරන්න.☺️

%d bloggers like this: