සැවොම දැනගෙන සිටිය යුතු SEo ගැන සරල ලිපියක් තමා අද මම ලියන්න යන්නේ.

ලියන්න යන්නේ.

SEO කියන්නේ ?

ලොකු විස්තර ඕනි නෑ සරලවම කියනවනං ඔයා මොනව හරි ගූගල් එකේ සර්ච් කරාම වෙබ් අඩවිවල රෑන්ක් ලිස්ට් එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ නිසා.

කීවර්ඩ් එකක් කියන්නේ ?

කීවර්ඩ් එකක් කියන්නේ ඔයා Search කරන වචනෙට.

Keyword Difficult කියන්නේ ?

ඔයා පාව්ච්චි කරන Keyword එක හුගක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරනවනං ඔයාගෙ වෙබ් අඩවිය රෑන්ක් කරන්න තරමක් අපහසුයි.ඒ කීවර්ඩ් එක තරමක් අපහසු නිසා Difficult එක Medium range එකක තියෙන්නෙ කියලා අපිට කියන්න පුලුවන්.

මේ විදියට කීවර්ඩ් එක ගැන පොඩි මිනුමක් ලෙස Difficult එක පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්.

Search Volume කියන්නේ ?

මාසෙකට කොච්චර Search කරනවද කියන දේ මෙතනින් බලාගන්න පුලුවන්.

Long Tail Keyword ??

හිතන්න ඔයාට රට යන්න ඕන උනා කියලා.ඔයා ගූගල් එකේ ” travel agencies “කියලා Search කරනවා.මේ කීවර්ඩ් එකට ඔයාගේ වෙබ් අඩවිය රෑන්ක් කරගන්න ඕන උනොත් ඒක තරමක් අපහසු කරුණක්.

හැබැයි ඔයාට පුලුවන් ” Best travel agencies for cheap price ” කියලා සර්ච් කරන්න. මේක කලින් කීවර්ඩ් එකට වඩා Difficult එක අතින් අඩුයි ඒ නිසා ලේසියෙන්ම ඔයාගේ වෙබ් අඩවිය රෑන්ක් කරගන්න පුලුවන් සහ මේවගේ දිග වචනෙකට කියන්න පුලුවන් Long Tail Keyword එකක් කියලා.

තව ගොඩක් දේවල් දැනගන්න තියෙනවද?

ඔව්… ගොඩක් තියෙනවා මේ ලිපියෙන් SEO Beginners ලා දැනගන්න ඕන දේවල් වලින් සුලු ප්‍රමාණයක් තමා ලියලා තියෙන්නේ.

%d bloggers like this: