හුග දෙනෙක් දැන් වෙද්දි movie torrent download කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා සහ download කරපු torrent seed කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා.ඉතින් මේකට සමහරු තමන්ගේ පෞද්ගලික පරිගණකය පාවිච්චි කරනවා.මම හිතුවා අපි ගාව තියෙන vps එකෙන් මේ වැඩේ කරනවිදිය කියලා දෙන්න. මම මේ සදහා භාවිතා කල vps එකේ විස්තර 1 GB RAM 25 GB SSD UBUNTU 16.04 1 […]

Read more