අද මම කියන්න යන්නේ කොහොමද නොමිලේ USA phone number එකක් ගන්නෙ කියලා. මේකට ඔයාලට android device එකක් ඕන වෙනවා.දැන් මේ යට තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඇප් එක download කරගන්න වෙනවා මොකද playstore එකේ අපේ රටට දෙන්නේ නෑ. https://goo.gl/yybozi ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඊට පස්සෙ app එක open කරලා රෙජ්ස්ටර් වෙන්න.දැන් email එක confirm කරන්න. දැන් […]

Read more