2018 ඔන්න X Files Session 11 පටන් ගත්තා ඉතින් ඔයාලත් මේ අලුත් session එකට හුගක් ආස වෙයි කියලා මම හිතනවා

Links-:

The X-Files S11E01 HDTV x264-SVA

The X-Files S11E02 HDTV x264-SVA

The X-Files S11E03 HDTV x264-SVA

තාම එපි තුනයි ගියේ හැම බ්‍රහස්පතින්දවකට එක එපියක් යනවා ඉතින් ඊලග එපි ටිකත් ඒ දවස් වලට දාන්නම්

%d bloggers like this: